HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CỘNG TÁC VIÊN


Chào mừng bạn đến với trang hướng dẫn đăng ký trở thành công tác viên giới thiệu sản phẩm của HÀN – CẮT TRÍ DŨNG.

Để trở thành cộng tác viên giới thiệu của HÀN – CẮT TRÍ DŨNG bạn phải có tài khoản thành viên của Website hoặc App bán hàng của chúng tôi

Xem hướng dẫn đăng ký thành viên tại đây

Sau khi bạn đã có tài khoản thành viên của chúng tôi, bạn có thể tiếp tục bước đăng ký trở thành cộng tác viên giới thiệu sản phẩm của chúng tôi như sau:

Hướng dẫn đăng ký tại Website:

Bước 1: truy cập Website mayhanquetigmig.com

Bước 2: Chọn vào biểu tượng tài khoản, sau đó chọn “Đăng nhập”

Bước 3: Nhập thông tin đăng nhập của bạn, sau đó bấm “Đăng nhập”

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Bước 5: Quay lại biểu tượng tài khoản, sau đó chọn “Trang cá nhân”

Bước 6: Chọn vào mục “Cộng Tác Viên” ở trang cá nhân của bạn

Bước 7: Điền thông tin của bạn theo form sau đó chọn Đăng Ký

Sau khi hoàn thành bước thứ 7, bạn đã thành công gửi thông tin đăng ký để trở thành cộng tác viên giới thiệu của chúng tôi. Sau đó là thời gian để chúng tôi xét duyệt tài khoản của bạn. Nếu bạn cần hãy liên hẹ ngay với chúng tôi tại số 0902.501.249 để sớm được duyệt tài khoản nhé.